Вторник, 13.11.2018, 07:39
ГО ДЦМ "ДОБРО"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Наша кнопка
Разместите нашу кнопку у себя на сайтe

Описание сайта


Категории раздела
Мои статьи [9]
Мини-чат
200
Форма входа
Наш опрос
Оцените деятельность городского головы
Всего ответов: 117
Главная » Статьи » Мои статьи

Статут. ІV. Порядок утворення та діяльності статутних органів Організації, їх повноваження


4.1. Організація має наступну структуру органів управління: Загальні збори, Правління, Ревізійна комісія.

4.2. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори, які скликаються не рідше, ніж один раз на рік. Правом скликання позачергової Загальних зборів користуються Голова Організації. Крім того, Загальні збори можуть бути скликані на мотивовану вимогу не менше 1/2 членів Організації.

4.3. Загальні збори є правомочними, якщо в них взяли участь не менше 2/3 від загальної кількості членів Організації.

4.4. До виключної компетенції Загальних зборів належать такі питання:

4.4.1. Визначення та затвердження основних напрямів діяльності Організації.

4.4.2. Затвердження Статуту Організації, внесення змін та доповнень до нього.

4.4.3. Обрання Голови Організації, членів Правління Організації та визначення його кількісного складу.

4.4.4. Обрання голови і членів Ревізійної комісії Організації.

4.4.5. Реалізація права власності Організації та затвердження порядку використання її майна та коштів.

4.4.6. Розгляд заяв та скарг членів Організації на рішення Правління Організації та Ревізійної комісії.

4.4.7. Заслуховування та затвердження звітів Голови Організації, голови Ревізійної комісії про результати діяльності Організації за період до скликання Загальних зборів.

 4.4.8. Прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Організації, призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу.

4.5. Рішення приймаються Загальними зборами простою більшістю голосів присутніх, а з питань, передбачених пп. 4.4.1., 4.4.2., 4.4.8. - кваліфікованою більшістю (більше 2/3 голосів членів Організації).

 

4.6. Правління Організації є постійно діючим органом Організації,  що здійснює загальне керівництво Організації на період між засіданнями Загальних зборів і обирається Загальними зборами з числа членів Організації строком на 3 роки.

4.7. Кількісний склад Правління Організації визначається Загальними зборами. До його складу входять – Голова Організації, Заступник Голови та Секретар Правління.

4.8. Засідання Правління проводиться за необхідністю, але не рідше одного разу на місяць.

4.9. Засідання Правління Організації правомочні при наявності на них більш ніж половини його членів. Присутність Голови Організації на засіданнях є обов'язковою.

4.10. Рішення Правління Організації приймаються простою більшістю голосів. Голова голосує останнім. При рівній кількості голосів "за" і "проти" рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосував Голова.

4.11. Правління Організації має наступні повноваження:

4.11.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Організації;

4.11.2. Розробляє програми діяльності Організації;

4.11.3. Затверджує в межах бюджету кошторис доходів і витрат Організації;

4.11.4. Здійснює управління майном Організації;

4.11.5. Приймає рішення про набуття членства та виключення з членів Організації;

4.11.6. Розробляє пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту;

4.11.7. На вимогу Ревізійної комісії надає їй усі необхідні документи та пояснення;

4.11.8. Щорічно інформує легалізуючи органи про основні питання своєї діяльності;

4.11.9. Оприлюднює інформацію про основні документи, склад керівництва, джерела фінансування і витрати Організації;

4.11.10. Вирішує інші питання діяльності Організації, які не належать до виключної компетенції Загальних зборів.

4.12. Голова Організації обирається Загальними зборами терміном на 3 роки.

4.13. Голова Організації:

4.13.1. Головує на засіданнях Правління Організації, підписує рішення, що приймаються цим органом;

4.13.2. Видає накази та розпорядження, які стосуються статутної діяльності Організації;

4.13.3. Керує діяльністю Організації, має право від імені Організації укладати угоди, контракти, видавати доручення, відкривати розрахункові та інші рахунки в установах банків;

4.13.4. Без спеціального доручення представляє Організацію перед державними та громадським органами;

4.13.5. Звітує на Загальних зборах про результати діяльності Організації;

4.13.6. Виконує інші повноваження, які відповідають цілям Організації та не суперечать чинному законодавству.

 

4.14. Ревізійна комісія Організації обирається Загальними зборами у складі не менше двох осіб терміном на 3 роки відкритим голосування простою більшістю голосів.

4.15. До складу Ревізійної комісії входить Голова Ревізійної комісії та Заступник Голови Ревізійної комісії.

4.16. Ревізійна комісія:

4.16.1. Здійснює контроль за цільовим використанням майна та коштів Організації;

4.16.2. Ревізує фінансово-господарську діяльність Організації не рідше одного разу на рік, складає висновки по звітам та балансам. Про результати проведених перевірок Ревізійна комісія доповідає на Загальних зборах.

4.17. Членами Ревізійної комісії не можуть бути Голова Правління, його Заступник та інші члени Правління.

4.18. Члени Ревізійної комісії можуть брати участь у засіданнях Правління, вимагати в ході перевірок надання необхідних матеріалів та особистих пояснень членів Організації.

4.19. Ревізійна комісія в своїй діяльності є самостійною, підзвітною виключно Загальним зборам.

Категория: Мои статьи | Добавил: LisDenis (23.07.2010)
Просмотров: 656 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Мы в Facebook
Мы Вконтакте
Сайты партнеры
  • Фильтры для воды

  • Сайт города Доброполья

  • Національна компанія "Зробимо Україру чистою!"

  • "Териконфест"
  • Copyright MyCorp © 2018